10.05. Grattis: Aina, Aino | Respons
Hela Helsingfors

Nattvardsgudstjänst på Heikasvägen

Johannes församling

Kalenteri ja kellosymboli10.05.2021 klo 19:00 - 20:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboli

Nattvardsgudstjänst på Heikasvägen 7 (ingång via dörren 7 C), fjärde våningen. Måndagar 26.4, 10.5 och 24.5 kl. 19. En enkel kvällsgudstjänst med nattvard.

Vi följer de gällande covid-19 restriktionerna vad gäller antal deltagare, därför bör du anmäla ditt intresse till kansliet tel. (09) 2340 7700 eller johannes.fors@evl.fi.