19.01. Grattis: Henrik, Henry, Henrika, Henrietta | Respons
Hela Helsingfors

Nya restriktioner i Johannes församling t.o.m 31.1.2022

Johannes församling

27.12.2021, 12:02 /  uppdaterad 10.01.2022, 15:00
Regionförvaltningsverken i Södra Finland har 23.12.2021 i anledning av coronaläget givit nya direktiv för tidsperioden 28.12.2021-17.1.2022 för begränsande av samlingar inomhus.
Piirretty kasvomaski ja koristeita vihreällä pohjalla.

I Södra Finland förbjuds samtliga samlingar inomhus t.o.m. 31.1.2022. Begränsningarna gäller inte 2004 eller senare födda barns och ungdomars inomhusaktiviteter.

För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar.

Domkapitlen i Borgå stift, i Esbo stift och Helsingfors stift har uppsatt gemensamma direktiv för att upprätthålla säkerheten för deltagare i dessa samlingar. Samlingar inomhus avsedda för religionsutövning såsom gudstjänster och kyrkliga förrättningar begränsas till 30 personer, dock så att utrymmets kapacitet får utnyttjas till högst 1/5 del av totalkapaciteten, med beaktande av tillräckliga säkerhetsavstånd, samt med beaktande av L om smittosamma sjukdomar 58 c §. I Johanneskyrkan betyder detta att 30 personer får komma in till kyrkan.

Primärt skall gudstjänst eller förrättning ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus med beaktande av de restriktioner som gäller för respektive område. Andningsskydd skall alltid användas när det är möjligt. Vid samtliga tillfällen skall säkerhetsföreskrifterna följas.

Här kan du läsa mera om de nya restriktionerna på Borgå stifts hemsida.