10.05. Grattis: Aina, Aino | Respons
Hela Helsingfors

Johannes församling söker en ledare inom småbarnspedagogiken

Johannes församling

26.04.2021, 10:31 /  uppdaterad 29.04.2021, 14:15
Person som häller sand i ett barns händer

Johannes församling är en av tre svenskspråkiga församlingar inom Helsingfors kyrkliga samfällighet. Vi söker nu till vårt arbetslag en

Ledare inom småbarnspedagogiken

Som ledare inom småbarnspedagogiken planerar och leder du verksamheten i två eftis och är närförman för barnledarna där. Du koordinerar och utvecklar församlingens småbarnspedagogik och familjearbete tillsammans med barnledarna. Centralt i arbetet är samarbetet med den kommunala småbarnspedagogiken, till exempel daghem, och med andra organisationer som arbetar med barn och familjer. Du koordinerar också småbarnspedagogiken med den övriga verksamheten i församlingen.

Utbildning

Vi förutsätter att du har en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som omfattar 210 studiepoäng, (socionom YH), ledare för småbarnspedagogik. I utbildningen ska ingå de studier i teologi, församlingarnas och kyrkans arbete och kyrkans fostran och småbarnspedagogik som anges i kyrkans författningssamlings beslut nr 124.

Övrigt

Erfarenhet av förmansuppgifter och småbarnspedagogik inom församling och kyrka räknas som merit. Du skall också vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Lön enligt kravgrupp 503.

Ansökan skall vara inlämnad senast måndagen 17.5.2021 kl. 16.00. Här kan du söka tjänsten.

För tilläggsinformation kontakta kyrkoherde Johan Westerlund tfn 050 521 3573.