01.07. Grattis: Kasimir | Respons
Hela Helsingfors

S:t Jacob: Engagerad diskussion om kyrkan på Drumsö

Johannes församling

04.05.2022, 22:40 /  uppdaterad 10.05.2022, 15:30
”Ge bort Johanneskyrkan istället för S:t Jacob.” ”Försök dela på hyreskostnaderna med andra svenskspråkiga aktörer.” ”Skapa ett svenskt familjecenter." "Höj skatteöret i Helsingfors …” Förslagen var många och diskussionen god när Johannes församling bjöd in Drumsöborna till en öppen diskussionskväll kring den svenskspråkiga framtiden i S:t Jacobs kyrka på tisdag kväll.
En man i prästskjorta och kavaj föreläser vid en skärm.

Ett tjugotal församlingsmedlemmar slöt upp liksom flera ur församlingens personal. Diskussionen, som pågick i två timmar, visade att medlemmarna hyser både oro liksom värme för sin hemkyrka på Drumsö.

– Johannes församling är den största förloraren i den nya fördelningen av hyror inom den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors. Vi sitter på stans största kyrka med dyrt underhåll. I kombination med fasadrenoveringen på Johanneskyrkan och grundrenoveringen av Drumsö kyrka så blir fastighetskostnaderna ohållbart dyra för församlingen, konstaterar kyrkoherde Johan Westerlund.

Också i samfälligheten som helhet minskar de ekonomiska resurserna stadigt. Medlemstappet är den största orsaken bakom och drabbar alla församlingar.

– Möjligheten till inbesparingar finns nu främst i utrymmen och personalen. När hyran blir tre gånger högre än förut löser vi inte det med några små insatser.

Om man exemplevis hyr ut församlingssalen och tar 100 euro för ett barnkalas, behöver församlingen engagera 1400 barnkalas på ett år för att få det att gå ihop.

– Det säger något om storleken på kostnaderna. Jag försäkrar att vi lägger många långa timmar på att grunna över det här, hittills tyvärr utan något ritkigt bra lösning, sa Markus Andersén som sitter i församlingsrådet.

Många röster höjdes också för barnen och fortsatt framtid för eftermiddagsverksamhet på Drumsö.

– Nu är utrymmena barnanpassade, ändamålsenliga. Metron har också kommit. Vi kunde göra det här till Johannes familjecenter – bjuda in hela stan. Nu när vi äntligen har vi fått det vi drömt om, ett nyrenoverat S:t Jacob, så borde vi satsa stort! Klubbar, scouter, alla, kom med idéer! Jag hoppas att ni i rådet gör ert allt i att se värdet i barn- och familjeverksamheten, för det går inte att mäta i pengar.

Beslut gällande församlingens användning av utrymmen fattas varje år i februari.

– Vi har ännu hela höstterminen på oss att fundera, så vi hinner veva och knåda det här beslutet ännu. Det är också det nyvalda församlingsrådet som kommer fatta beslutet, så engagera er gärna i höstens församlingsval, sa Johan Westerlund och poängterade samtidigt att beslutet ligger hos församlingen.

– Det är i våra händer vad vi gör – har vi pengarna så är det fritt fram. Beslutet finns hos rådet, ingen annan kan tvinga församlingen till beslut.

En sal med bord, människor runt borden.

Läs mera om diskussionen kring S:t Jacob här