22.08. Onneksi olkoon: Iivari, Iivo | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Församlingsrådet föreslår Patricia Högnabba som tf kyrkoherde

08.11.2018, 21:01
Ärendet går nu vidare till Borgå domkapitel som fattar det slutgiltiga beslutet gällande vikariatet. Domkapitlet sammanträder nästa gång den 13 november.

Kyrkoherden i Matteus församling Stefan Forsén har blivit tjänstledig för en period på tre år för att sköta en direktörstjänst vid den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors.

Under tjänstledigheten kommer en tf kyrkoherde att leda församlingen. Fyra personer har visat intresse för vikariatet.

Församlingsrådet gav sitt utlåtande i frågan vid sitt möte den 8 november. De föreslår att församlingspastor Patricia Högnabba ska förordnas till tf kyrkoherde i Matteus församling.

Ärendet går nu vidare till Borgå domkapitel som fattar det slutgiltiga beslutet gällande vikariatet. Domkapitlet sammanträder nästa gång den 13 november.

För tillfället sköter församlingspastor Patricia Högnabba kyrkoherdetjänsten under en övergångsperiod.