22.08. Onneksi olkoon: Iivari, Iivo | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Helsingin ehdokkaat hieman liberaalimpia verrattuna muuhun Suomeen

29.10.2018, 09:46 /  päivitetty 29.10.2018, 10:07

Helsingin seurakuntavaaliehdokkaat eivät ole lopulta kovin erilaisia verrattuna koko maan ehdokkaisiin. Joitain eroja sentään löytyy.

Helsingin 623 ehdokkaasta vaalikoneen kysymyksiin on vastannut lähes 90 prosenttia ja koko maassa yli 16 000 ehdokkaasta vaalikoneeseen on vastannut noin puolet. Vaalikoneeseen aktiivisesti vastaaminen helpottaa Helsingissä sopivan ehdokkaan etsimistä.

Helsingissä kannatetaan esimerkiksi ympäristödiplomia jonkin verran enemmän kuin muualla Suomessa, mutta kannatus on tasaista koko Suomessa. Edelläkävijyys ilmastoasioissa saa myös ehdokkaissa laajaa kannatusta.

Sitä vastoin ruoan ilmastovaikutusten huomioonottaminen jakaa: Helsingissä asiaa pidetään jossain määrin tärkeänä, muu Suomi on varsin tarkkaan keskellä, ei puolesta eikä vastaan. Hajonta ehdokkaiden välillä on suurta. Ilmasto- ja ympäristökysymysten esillä pitäminen koetaan kannattamisen arvoiseksi, enemmän Helsingissä kuin muualla Suomessa.

Helsingissä halutaan auttaa turvapaikanhakijoita

Helsingin ehdokkaiden keskuudessa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten auttaminen ja kantaa ottaminen turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta saa laajaa kannatusta. Peräti 83 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista Helsingin ehdokkaista on sitä mieltä, että kaikkia turvapaikanhakijoita tulee jatkossakin tukea. Vain hieman yli 3 prosenttia on Helsingissä sitä mieltä, että kirkon tulisi keskittyä työssään erityisesti kantasuomalaisiin.

Koko maassa ollaan myös myötämielisiä turvapaikanhakijoiden auttamiselle, muualla maassa 70 prosenttia haluaa auttaa kaikkia turvapaikanhakijoita. 10 prosenttia on muualla Suomessa sitä mieltä, että kirkon tulisi keskittyä erityisesti kantasuomalaisiin.

Myös lähetysjärjestöjen tukemisen suhteen on pientä eroa. 70 prosenttia helsinkiläisistä ehdokkaista on sitä mieltä, että seurakunnan tulisi voida valikoida itselleen sopivimmat lähetysjärjestöt kumppaneiksi. Koko maassa tätä mieltä on 61 prosenttia ehdokkaista.

Kaksi kolmesta kannattaa Helsingissä samaa sukupuolta olevien kirkkohäitä

Tasa-arvon parempi huomioonottaminen saa laajaa kannatusta koko maassa, Helsingissä enemmän kuin muualla Suomessa. Pyrkimys tasa-arvoon johtavissa asemissa saa laajaa kannatusta, ja kannatus on yhtäläistä niin Helsingissä kuin muuallakin Suomessa.

Näkemykset siitä, tulisiko kirkon hyväksyä erilaisten avioliittonäkemysten olemassaolo ja antaa papeille oikeus vihkiä omantuntonsa mukaan ovat suunnilleen samalla tasolla koko Suomessa. Sen sijaan Helsingissä samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimisen sallisi kaksi kolmasosaa ehdokkaista, koko maassa hieman alle puolet vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista.

Muunsukupuolisten ihmisten huomioonottaminen paremmin toiminnassa saa kannatusta kaikkialla, Helsingissä muuta maata enemmän. Hajonta kysymyksessä on kohtuullisen suurta.

Raamattunäkemyksissä eroa muuhun maahan

Sen sijaan eroa löytyy enemmän muuhun maahan suhteessa Raamattuun, johon suhtautuminen on erilaista Helsingissä. Pääkaupungissa suhtaudutaan Raamatun kirjaimellisuuteen kriittisesti, muualla Suomessa ei niinkään. Ero ei ole suuren suuri tässäkään kysymyksessä, mutta tilastollisesti merkitsevä.

Uskonratkaisuun kutsuminen saa ehkä yllättäen kaikkien lievän kannatuksen, mutta Helsingissä kannatus on muuta maata laimeampaa. Samoin kanta kristinuskon ainutlaatuisuuteen tienä Jumalan luo jakaa lievästi: Helsingissä keskimäärin ajatusta vierastetaan, muualla Suomessa kannatetaan. Kumpikaan kanta ei ole jyrkkä, ja hajonta ehdokkaiden välillä on suurta.

Kaikki ehdokkaat katsovat keskimäärin olevansa kristittyjä siksi, että ovat kasvaneet tähän kulttuuriin, mutta Helsingissä vähemmän kuin muualla Suomessa. Hajonta on suurta, kertoisiko tämä siitä, että pääkaupunkiseudulla kristinusko alkaa olla valinta?

Kysymys suhteesta kristinuskoon hajoaa voimakkaasti ehdokkaiden välillä, ehdokkaat eivät kuitenkaan keskimäärin koe suhdettaan kristinuskoon ristiriitaiseksi. Eroa muuhun maahan on, mutta se ei ole suuri.

Katso sopivin ehdokkaasi vaalikoneesta: https://www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on ti–su 6.–10.11. ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.11. Katso ennakkoäänestyspaikkasi Helsingissä täältä: https://www.seurakuntavaalit.fi/aanestajalle/ennakkoaanestyspaikat/-/prepollingstation/show/HELSINKI