Hautaamisen varaus

Jos arkussa haudattava vainaja siunataan hautausmaan kappelissa, liittyy siunauskappelin varaukseen aina haudan avaaminen ja hautaanlasku.

Jos arkussa haudattava vainaja siunataan muualla, esimerkiksi kotikirkossaan, tulee hautaanlaskuaika varata erikseen hautapalveluista.

Siunausaika voidaan varata jo ennen lääkärin kirjoittaman hautausluvan saapumista. Tällöin omainen tai hautaustoimisto toimittaa hautausluvan seurakuntayhtymän hautapalveluihin ennen siunaustilaisuutta.

Hautaustoimiston puoleen tulee kääntyä arkun hankkimiseksi sekä kuljetuksien varaamiseksi.

Jos vainaja halutaan haudata muun paikkakunnan hautausmaalle, esimerkiksi synnyinpaikkakunnalleen, tulee asiasta ottaa yhteyttä alueen omaan seurakuntaan.

Kun arkku lasketaan hautaan siunaustilaisuudesta erillään, esimerkiksi silloin kun hauta on toisella paikkakunnalla, voidaan haudalla pitää pieni rukoushetki. Se voi sisältää raamatunlukua, rukouksen, Isä meidän -rukouksen ja Herran siunauksen. Malli löytyy esimerkiksi virsikirjan takaosasta otsikolla "Maahan kätkeminen" .

Katso myös:

Hautapaikan valitseminen

Tuhkauksen ja uurnanlaskun varaus

Hautapalvelut

p. 09 2340 6000

Lisää hautapalvelujen yhteystietoja

.....

Kuva: Terhi Anneli Koivisto