Helsingin seurakuntien virkatodistus tai sukuselvitys

Huom! Sukuselvitys sukututkimusta varten tilataan sille varatulla
erillisellä lomakkeella.

Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia.

Henkilö, josta virkatodistus tilataan

*Ilmoita sukunimi.
*Ilmoita etunimi.
*Ilmoita henkilötunnus tai syntymäaika.
*Ilmoista syntymäkotikunta.

Muuttoajat ja seurakunta

Todistuksen käyttötarkoitus ja kappalemäärä

Väestöjärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen (Väestötietolaki 28§ 1 ja 2 mom).

*Ilmoita todistuksen käyttötarkoitus.

Todistukseen merkittävät tiedot

Virkatodistukseen perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä tarvitaan vain henkilökohtaiset tiedot.

Kuolleesta henkilöstä perunkirjoitusta varten laadittavaan sukuselvitykseen merkitään puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.

*Ilmoita todistukseen merkittävät tiedot.

Tilaajan tiedot

*Ilmoita tilajaan suku- ja etunimi.
*Ilmoita tilaajan lähiosoite.
*Ilmoita tilaajan postinumero.
*Ilmoita tilaajan postitoimipaikka.
*Ilmoita puhelin, josta tilaajan tavoittaa päivisin.
*Ilmoita tilauksen paikka ja aika.
 

Virkatodistuksen voi tilata myös

puhelimitse: (09) 2340 5000, ruotsinkielinen palvelu (09) 2340 5001

tai vierailemalla Keskusrekisterissä: Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki

Mikäli olet epävarma lomakkeen suhteen, tee tilaus puhelimitse.

Virkatodistusmaksut 1.5.2017 alkaen (pdf, 0.23 Mt)

Lisätietoja perintökaaresta perunkirjoitusta varten