17.06. Grattis: Börje, Birger | Respons
Hela Helsingfors

Gemensamma servicenummer inom Helsingfors kyrkliga samfällighet

15.03.2023, 11:02
Helsingfors kyrkliga samfällighet har beslutat avstå från sin telefonväxel i slutet av 2022. Här hittar du våra gemensamma servicenummer. Många ärenden går också behändigt att sköta via nätet eller per e-post.
kvinna med telefon

Gemensamma servicenummer

Frågor gällande medlemsregistret samt registrering av exempelvis förrättningar kan riktas till numret 09 2340 8000 mån–fre kl. 9–15, eller per e-post till adressen kirkkoon.helsinki@evl.fi. Registrering rör bland annat födsel, dop, skriftskola, hindersprövning, vigsel, inskrivning samt utskrivning i kyrkan.

Ämbetsbevis kan i första hand beställas via denna blankett men vid behov även per telefon på numret 09 2340 5001 mån–fre kl. 9–12.

Gravtjänst: Samtliga bokningar och reservationer, samt avtal gällande skötsel av gravplats, gällande alla samfällighetens begravningsplatser, gravkapell, välsignelse till graven och kremering riktas till numret 09 2340 6001 mån–fre kl. 9–15 eller per e-post till helsinki.hautapalvelut@evl.fi. På webbsidan www.helsinginseurakunnat.fi/hautaus fungerar också en chat under öppethållningstiderna där du kan ställa din fråga. På adressen hautahaku.fi kan du söka information gällande gravplatser.

Tidsbokning till familjerådgivningen: Berghäll och Östra centrum tfn 09 2340 2555 mån–fre kl. 9–12, samt Tölö och Böle tfn 09 2340 2542 tis–tor kl. 9–12.

Fakturering, t.ex. förflyttning av förfallodag, betalningsplan eller återbetalning av felaktig betalning: tfn 09 2340 2414 eller per e-post myyntilaskut.hsrky@evl.fi.

Registraturen: ta helst kontakt via e-post kirjaamo.hsrky@evl.fi. I brådskande förvaltnings- eller mötesärenden kan man även ringa mån–fre kl. 9–15 tfn 09 2340 2240.

Kommunikationsavdelningen når du bäst mån–fre kl. 9–15 tfn 09 2340 2237 eller på adressen tiedotus.helsinki@evl.fi.

Adressärenden gällande tidningarna Kyrkpressen och Kirkko ja kaupunki sköts i adressregistret per telefon mån–fre kl. 9–10 och 12–13, tfn 09 2340 2235, samt per e-post: prenumeration@kyrkpressen.fi / osoitteet@kirkkojakaupunki.fi.

Församlingarna betjänar

Gällande evenemang, bokningar och veckoprogram kan du vända dig direkt till församlingarnas kanslier. Ifall du behöver stöd i ett svårt livsskede kan du alltid boka tid hos någon av våra diakoniarbetare.

‍Johannes församling

Matteus församling

Petrus församling

Helsingfors finska församlingar

‍Någon att prata med