19.06. Grattis: Sigrid, Siri | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Nyheter från Helsingfors församlingar

11.06.2018 08:00 / 11.06.2018 10:23
11.06.2018 08:00 / 11.06.2018 10:22
04.06.2018 07:00 / 04.06.2018 11:32
Mera nyheter
Kyrkpressen.fi

Det händer i Helsingfors församlingar

19.06.2018 klo 10:45 - 15:30 Lekholmen
19.06.2018 klo 13:00 - 15:30 Högbergssalen
19.06.2018 klo 17:00 - 17:30 Johanneskyrkan
21.06.2018 klo 12:00 - 13:00 Berghälls kyrka
24.06.2018 klo 10:00 Matteuskyrkan
24.06.2018 klo 12:00 - 13:00 Johanneskyrkan
25.06.2018 klo 13:00 - 15:00 Hörnan
26.06.2018 klo 10:45 - 15:30 Lekholmen
26.06.2018 klo 13:00 - 15:30 Högbergssalen
26.06.2018 klo 13:30 - 14:30
Mera evenemang
17.03.2018 klo 10:00 - 13:00 Matteuskyrkan
17.03.2018 klo 12:30 - 14:00 Matteuskyrkan
15.04.2018 klo 15:00 - 16:30 Matteuskyrkan
21.06.2018 klo 12:00 - 13:00 Berghälls kyrka
25.06.2018 klo 13:00 - 15:00 Hörnan
26.06.2018 klo 17:00 - 17:30 Johanneskyrkan
Lekholmen.wordpress.com

Kontaktuppgifter

Församlingarnas hus

p. 09 23400

Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors

Facebook Respons

Samtalstjänst

Ämbetsbetyg

tfn 09 2340 5001
öppet vardagar 9-15
Tredje linjen 22 B
Blankett för beställning