06.08. Grattis: Sixten | Respons
Johannes församling

Påsken i Helsingfors: Helgens gudstjänster, konserter m.m.

26.03.2019, 13:29 /  uppdaterad 13.06.2019, 14:57
Påsken är kyrkans största fest. Välkommen att fira med oss!
Pääsiäinen_Roi srk

Konserter och musik i Helsingfors kyrkor

Passionsandakter och aktläsning

Vad hände egentligen under påsken? Lyssna till läsning ur evangeliernas beskrivningar av Jesus lidande och död. Läsningen varvas med psalmsång.

Skärtorsdagens nattvardsgudstjänster 18.4

På skärtorsdagen hör det till finländsk tradition att gå till nattvarden. Texterna berättar om Jesu sista måltiden med lärjungarna. På skärtorsdagen tvättade Jesus också lärjungarnas fötter. I många kyrkosamfund hör seden att konkret tvätta varandras fötter fortfarande till gudstjänstlivet. Då mässan avslutats på skärtorsdagens kväll kläs altaret i svart.

 • Kl. 18 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Juho Kankare.
 • Kl. 18 i Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6.
 • Kl. 19 i S:t Jacobs kyrka, Kvarbergsbrinken 1.

Långfredag 19.4

Långfredagens gudstjänst är stram och enkel, orgeln är tyst och psalmerna är mollställda och dramatiska. Altaret saknar blommor och inga ljus är tända. Istället är det svart och avklätt.

 • Kl. 10 Långfredagens gudstjänst i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.
 • Kl. 12 Långfredagens gudstjänst i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12.
 • Kl. 15 Tvåspråkig andakt på Jesu dödsstund, Botby gårds kapell, Botbygårdsvägen 5. I samarbete med Vartiokylän seurakunta.
 • Kl. 16 Långfredagens gudstjänst i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1.

Via Crucis 20.4 kl. 21

Passionsspelet Via Crucis startar i Kajsaniemiparken och går via Finlands Bank till Domkyrkans trappor.

Midnattsmässor lördagen den 20.4

Under mässan går vi från mörker till ljus: Mässan börjar i mörker men efter tolvslaget har ljusen tänts igen och vittnar om det glada budskapet om att Jesus är uppstånden.

Påskdagens högmässor söndagen den 21.4

På påskdagen firas Jesu uppståndelsefest. Gud har uppväckt Jesus från de döda. I urkyrkan döptes församlingsmedlemmarna ofta i påskgudstjänsten.

 • Kl. 10 i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6. Thylin, Ahlberg, kyrkkaffe.
 • Kl. 10 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Juho Kankare predikant och Fred Wilén liturg. Kyrkkaffe.

 • Kl. 12 Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12. Kyrkkaffe. SJ-kören och Roströsten medverkar.

 • Kl. 13 i Malms kyrka, Kommunalvägen 2. Thylin, Hilli, kyrkkaffe.

 • Kl 15:30 Påsk-Puls med påskäggsjakt och knytkalas i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Ta gärna med dig en vän och något gott till bordet!

Gudstjänster annandag påsk 22.4

På annandag påsk minns man hur den uppståndne Jesus visade sig för de kvinnor som följt honom och för lärjungarna på väg till Emmaus. Då förstod de att han uppstått från de döda och sedan alltid skulle vara med dem.

 • Kl. 10 Gudstjänst i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Metsäranta, Mathias Sandell, kyrkkaffe.
 • Kl. 10 Högmässa i S:t Jacobs kyrka, Kvarnbergsbrinken 1.
 • Kl. 18 Kvällsmässa i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.

 • Kl. 15 Orgelmatiné i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12.