23.09. Grattis: Tekla | Respons
Matteus församling

Välsignelse av skolbarn, familjelördag och knattekyrka

Matteus församling

Kalenteri ja kellosymboli15.08.2020 klo 10:00 - 12:00 Ylösalaisin olevan pisaran muotoinen paikkasymboliMatteuskyrkan, Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

Den första skoldagen är en dag som kan kännas både rolig och spännande. Matteus församling önskar de nya ettorna välgång och lycka på skolfärden genom att inbjuda till skolvälsignelse i Matteuskyrkan. Ingen förhandsanmälan behövs.

En skolvälsignelse har att göra med att vi vuxna vill skydda våra skolbarn. Eftersom vi själva inte kan skydda dem från allt ont i världen, vill vi be om Guds beskydd och om att Gud skulle vara med dem både i både glada och svåra stunder.

I praktiken går välsignelsen till så att vi sjunger lite tillsammans och prästen Patricia säger några ord innan det blir dags för skolbarnen att komma fram till altaret (en förälder kan följa med). Varje barn välsignas sen genom att de vuxna sätter sin hand på barnets huvud och prästen säger en kort bön. När alla välsignats finns det möjlighet att tända ljus och knyta böneband. Efter att vi är klara i kyrkan (ca 30 min) bjuds alla på kaffe/saft och tilltugg utanför kyrksalen.

Varmt välkomna ö Patricia (präst), Daniela (musiker) och Catarina (familjearbetsledare)

Välsignelse av skolbarn, familjelördag och knattekyrka lördagen den 15.8 kl 10 i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3.

Kontakt: Daniela Strömsholm
Telefonnummer: 050-5967769
E-post: daniela.stromsholm@evl.fi