31.10. Grattis: Artur | Respons
Matteus församling

Natt i kyrkan, familjelördagar, läger - program för skolbarn hösten 2020

Matteus församling

22.09.2020, 14:24

På grund av den osäkra coronasituationen kommer vi tyvärr inte att ordna pysselklubb eller barnkör i skolorna denna höst. Men var inte ledsen! Du har möjlighet att komma och pyssla eller sjunga i barnkör på familjelördagarna, sjunga i popkören på tisdagar, ha det roligt med andra på öppet hus och övernatta i kyrkan. Mycket roligt program ordnas alltså trots allt!

Följ med vår verksamhet på hemsidan eller ta kontakt om du undrar över något: Catarina Bärlund-Palm, 050-3803936, catarina.barlund-palm@evl.fi.

Program

Öppet hus för dig som går i åk 3-6 i Matteuskyrkan tisdagar kl. 14-17 (15.9-1.12.2020). Spela tv-spel med hjälpisar, pyssla, gör läxor, umgås. Vi bjuder på mellanmål. Ingen anmälan behövs. Catarina, Daniela Strömsholm och några hjälpledare finns på plats.

Popkören (för åk 3-7) övar kl. 15.30 på tisdagar i Matteuskyrkan under öppet hus.

Barnkören (för åk 1-3) övar kl. 11 under familjelördagarna 3.10, 24.10 och 21.11. Ingen anmälan behövs.

Körerna leds av Daniela Strömsholm, 050-5967769, daniela.stromsholm@evl.fi.

Familjelördagar kl. 10-13 i Matteuskyrkan. Ingen förhandsanmälan behövs. Lunchservering.

  • 3.10 musiklek i kyrkan kl. 10, barnkör kl. 11, pyssel spel och lek av olika slag
  • 24.10 höstpyssel kl. 10-13, musiklek i kyrkan kl. 10. barnkör kl. 11
  • 21.11 julpyssel kl. 10-13, musiklek i kyrkan kl. 10, barnkör kl. 11

Sportklubb hålls i Nordsjö, Rastis, för eftisgrupperna tisdagar kl. 15-16. Barnen deltar gruppvis. 4 ggr/ grupp. Alla som går i eftis i Nordsjö får delta utan extra anmälan.

Natt i kyrkan för dig som går i åk 3-4 Matteuskyrkan 9-10.10. Kom med på en kul kväll i Matteuskyrkan! Roligt program, mysig samvaro och en natt i kyrksalen. Anmäl till Catarina Bärlund-Palm senast 5.10.

Höstläger får dig som går i åk 5-8 6-8.11 på Korpirauha lägergård i Sjundeå. Anmälningar till Catarina Bärlund-Palm senast 21.10.