25.04. Grattis: Markus, Mark, Marco | Respons
Hela Helsingfors

Församlingen flyttar till mindre lokaler på Drumsö

Johannes församling

07.03.2024, 12:43 /  uppdaterad 07.03.2024, 12:53
Vid årsskiftet kommer vi att flytta till ett mindre utrymme på Drumsö än det vi tidigare haft.

Men det svenska rummet på Drumsö försvinner inte: barnklubbar, familjecaféer och pensionärsträffar ska kunna fortsätta som förut, men nu i Lauttasaaren seurakuntas utrymmen, i samma byggnad.

Den bakomliggande orsaken till att vi avstår från helheten S:t Jacob - med kyrka, församlingssal och klubbutrymmen - är att hyran stiger brant år 2025. Den interna hyran tredubblas år 2025 jämfört med hyresnivån i fjol.

- Beslutet var inte lätt. Realiteten är ändå den att vi inte har råd med så kraftigt ökande hyreskostnader. Därför har vi nu sökt en mer småskalig lösning till en rimligare hyra, men som ändå tillgodoser behoven för den svenska verksamheten, säger Martina Harms-Aalto, viceordförande i församlingsrådet.

Hon tror ändå inte att sista ordet om utrymmena ännu är sagt.

- Kyrkan i Helsingfors kommer att behöva tänka om ännu många gånger när det gäller kostnadsfördelningen och det är alldeles möjligt att vi ännu inom en rimlig framtid får en helt annan lösning på Drumsö än den vi nu ser, säger hon.

Flytt vid årsskiftet

De nya utrymmena hyr Johannes församling av Lauttasaaren seurakunta. Det betyder att adressen förblir densamma.

- Johannes församling kommer att hyra tre rum, cirka 140 kvadratmeter, på Lauttasaaren seurakuntas sida. Det här öppnar också fina möjligheter för samarbete över språkgränsen, till exempel i fråga om det lunchcafé som fungerar i samma komplex. Finska sidan välkomnar oss och målet är att vi också ska kunna utnyttja de mångsidiga utrymmen som finns i byggnaden såsom gymnastiksalen och bastun, säger kyrkoherde Johan Westerlund.

Flytten kommer att ske vid årsskiftet. Innan det kommer vi att meddela om hur gudstjänsterna ska genomföras under de nya förhållandena.