19.01. Grattis: Henrik, Henry, Henrika, Henrietta | Respons
Hela Helsingfors

Restriktioner: Max 30 deltagare på plats i församlingarna

Församlingar

03.01.2022, 10:32 /  uppdaterad 13.01.2022, 11:44
För tillfället kan maximalt 30 personer delta i samma gudstjänst eller andakt i kyrkan. Nästan all annan samlande verksamhet är på paus fram till den 31.1.2022.

För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen trots rådande restriktioner gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar så som begravning.

Domkapitlen i Borgå stift, i Esbo stift och Helsingfors stift har uppsatt gemensamma direktiv för att upprätthålla säkerheten för deltagare i dessa samlingar.

Samlingar inomhus avsedda för religionsutövning såsom gudstjänster och kyrkliga förrättningar begränsas till 30 personer, dock så att utrymmets kapacitet får utnyttjas till högst 1/5 del av totalkapaciteten, med beaktande av tillräckliga säkerhetsavstånd, samt med beaktande av L om smittosamma sjukdomar 58 c §.

I exempelvis Johanneskyrkan betyder detta att 30 personer får komma in i kyrkan.

Begravningskapellen är ofta mindre utrymmen än själva kyrkan. Antal deltagare vid en begravning i ett begravningskapell hittar du här

Primärt ska gudstjänst eller förrättning ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus.

Munskydd ska alltid användas när det är möjligt. Vid samtliga tillfällen ska säkerhetsföreskrifterna följas.

Samlande verksamhet och läger

Utöver gudstjänster håller all övrig samlande verksamhet paus fram till den 31.1.2022.

Verksamhet för barn födda 2004 och yngre är fortfarande möjligt att ordna. Kyrkoherden beslutar hur den enskilda församlingen gör gällande barnverksamheten. Också läger för barn och unga är möjligt att arrangera under skolornas jullov.

Eftermiddagsklubbarna för lågstadiebarn följer stadens riktlinjer och fortsätter sin verksamhet.

Hjälp och stöd

Kyrkan är inte stängd fastän inga stora samlingar arrangeras. Det är möjligt att besöka kyrkan för stillhet och bön. Ta också gärna med låg tröskel kontakt med församlingens anställda eller våra kanslier. Vi pratar gärna med dig och svarar på eventuella frågor!