27.02. Grattis: Torsten | Respons
Hela Helsingfors

Sommarjobba på begravningsplatsen

Begravningsplatser

09.02.2021, 14:47
Vi söker säsongsarbetare till de sex begravningsplatserna inom Helsingfors kyrkliga samfällighet. Till uppgifterna hör skötsel av begravningsplatsen med tillhörande parkområden, plantering, städning samt vaktmästarjobb.

Sammanlagt erbjuder vi ca 400 säsongsplatser varav ca 120 på Sandudd, ca 150 i Malm, ca 80 på Furumo, ca 30 i Månsas, ca 5 på Brändö samt ca 3 i Östersundom.

Samfällighetens parkliknande begravningsplatser utgör en del av stadens grönområden. Begravningsplatserna berättar om lokalhistorien och kulturen. Vi har en positiv arbetsgemenskap och vi satsar på arbetstagarnas välmående. För säsongsarbetarna finns det varierande uppgifter och vi kan erbjuda meningsfullt arbete med lämpliga uppgifter både åt branschfolk och studerande. Utöver god gemenskap och en vacker arbetsmiljö har vi också satsat på arbetsredskap och maskiner av god kvalitet.

Av de sökande förutsätter vi förmåga till fysiskt arbete utomhus, snabbhet, en positiv attityd och noggrannhet samt beredskap att möta anhöriga. Vi värdesätter en för uppgifterna lämplig utbildning, arbetserfarenhet samt kunskaper i användning av mindre maskiner.

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, mångsidiga uppgifter samt en möjlighet att arbete 2-6 månader.

Arbetet börjar i april-juni.

Rekryteringen påbörjas redan under ansökningstiden.

Ansökningstid: 1.1.-28.2.2021

Förfrågningar kan göras till begravningsplatserna kanslier:

Sandudd: 09 2340 2800

Malmi: 09 2340 2850

Furumo och Östersundom: 09 2340 2900

Månsas: 09 2340 2950

Lämna in din ansökan på KirkkoHR-sidan