22.08. Onneksi olkoon: Iivari, Iivo | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Gudstjänster på Fars dag 11.11

07.11.2018, 08:30
Välkommen på Fars dag på gudstjänst i i Helsingfors. Se närmare var och vilken tid nedan.

SÖNDAG-KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa, Sam Westerlund. S:t Jacobs diakonigrupp medv. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Folkhälsanhuset Sö 15 mässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Barnkyrka och CoolKids.

DEUTSCHE GEMEINDE

Sa- So Vatertagsübernachtung in Helsinki.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Mässa i Taizéstil

Taizésånger, bibeltexter, nattvard och tystnad. Efter mässan kvällste. Mässan är mångspråkig (åtminstone finska, svenska, engelska) och firas i Helsingfors domkyrkas krypta den andra fredagen varje månad (9.11, 7.12) kl. 18.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.