30.09. Onneksi olkoon: Siru, Sirja, Sorja | Palaute
Koko Helsinki

Mari Mattsson on Haagan uusi kirkkoherra

Haagan seurakunta

14.02.2023, 10:31 /  päivitetty 30.06.2023, 13:21
Tähän uutiseen tehdään päivitykset sitä mukaan kuin prosessi etenee. Seurakuntaneuvosto korostaa avoimuuden ja aktiivisen tiedottamisen merkitystä valintaprosessin kaikissa vaiheissa.
Mari Mattsson on uusi kirkkoherra

Haagan seurakunnan kirkkoherran valintaprosessi

Haagan kirkkoherran vaali on nyt saanut lainvoiman.

Seurakuntaneuvosto valitsi TM, pastori Mari Mattssonin kirkkoherran virkaan 5.6.2023. Pastori Mattsson siirtyy vt. kirkkoherran tehtäviin Haagassa 1.8.2023 alkaen ja saanee 16.8.2023 pidettävässä tuomiokapitulin istunnossa viranhoitomääräyksen vakinaiseen kirkkoherran virkaan syyskuun alusta alkaen.

Vastaavasti vt. kirkkoherrana Haagassa toiminut pastori Mari Silin siirtyy takaisin seurakuntapastorin virkaansa 1.8.2023 alkaen.

***

Tiedote

TM, pastori Mari Mattsson on valittu tänään Haagan seurakunnan kirkkoherran virkaan seurakuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2023. Päätös saa lain voiman kahden viikon kuluttua, ja virkamääräyksen Mattssonille antaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli.

Pastori Mari Mattsson (s. 1976) oli ainoa kelpoinen hakija virkaan, joka tuli avoimeksi Heikki Nenosen irtisanouduttua Haagan seurakunnan kirkkoherran virasta tammikuussa 2023.

Mattsson on toiminut 1.1.2022 – 3.4.2023 vs. kirkkoherrana Haagan seurakunnassa. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa vs. hiippakuntasihteerinä ja Kallion seurakunnan seurakuntapastorina.

Mattsson on valmistunut teologian maisteriksi vuonna 2008 Helsingin yliopistosta. Papiksi hänet on vihitty saman vuoden marraskuussa Helsingissä. Mattsson on suorittanut alemman pastoraalitutkinnon 2013, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 2014 ja ylemmän pastoraalitutkinnon 2021. Lisäksi hänellä on vuodelta 2017 johtamisen erikoisammattitutkinto (JEAT).

Lisätiedot:

seurakuntaneuvoston varapj Olli-Pekka Rantala tai vt. kirkkoherra Mari Silin

Seurakuntaneuvoston kokouksen 5.6.2023 pöytäkirja

Kirkko ja kaupunki -lehden uutinen

Kotimaa-lehden uutinen

* * *

Seurakuntaneuvoston kokous 8.5.2023:

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto ei pyydä tuomiokapitulilta Haagan seurakunnan kirkkoherran viran uudelleen avoimeksi julistamista.

Perusteina päätökselle ovat mm. seuraavat asiat: pastori Mari Mattsson on toiminut sangen menestyksekkäästi 1.1.2022 - 3.4.2023 Haagan seurakunnan vs. kirkkoherrana. Kirkkoherran valintaprosessi on ollut avoin ja läpinäkyvä, ja siitä on tiedotettu asianmukaisesti. Hakuaikaa 8.3.2023 - 3.4.2023 voi pitää riittävänä. Seurakunnan edun mukaista on valita virkaan hakija, joka on pätevä ja osoittanut käytännössä osaamisensa ja kiinnostuksensa kirkkoherran vaativaan tehtävään Haagassa.

Seurakuntaneuvoston kokouksen 8.5.2023 pöytäkirja

Taustaa

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Haagan seurakunnan kirkkoherran viran istunnossaan 8.3.2023. Ilmoitus avoimesta virasta julkaistiin KirkkoRekry:ssä ja seurakunnan nettisivuilla ja somekanavissa (Facebook ja Twitter).

Kirkkoherran virkaa hakivat 3.4.2023 klo 15 päättyneen hakuajan puitteissa kaksi hakijaa: Haagan seurakunnan vs. kirkkoherrana 1.1.2022 lähtien toiminut pastori Mari Mattsson sekä hakija, joka ei ole kelpoinen virkaan. Koska virkaan oli vain yksi kelpoinen hakija, tuomiokapituli pyysi Haagan seurakunnan seurakuntaneuvostoa ilmoittamaan, pyytääkö se Haagan seurakunnan kirkkoherran viran julistamista uudelleen haettavaksi.

Koska seurakuntaneuvosto ei nyt pyydä tuomiokapitulilta viran avoimeksi julistamista, asia etenee todennäköisesti seuraavasti: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa lausuntonsa ainoasta kelpoisesta ja pätevästä hakijasta, pastori Mari Mattssonista, 17.5.2023, ja seurakuntaneuvosto voi valita hänet virkaan kokouksessaan 5.6.2023. Valitusaika päätöksestä on kaksi viikkoa, joten tuomikapituli voi antaa virkaan valitulle virkamääräyksen 16.8.2023 istunnossaan. Sen jälkeen uusi kirkkoherra aloittanee virassa 1.9.2023 alkaen.

* * *

Seurakuntaneuvoston kokous 3.4.2023:

Haagan seurakunnan kirkkoherran viran hakuaika on päättynyt, ja tuomiokapituli on julkaissut hakijoista alla olevan tiedotteen:

Haagan seurakunnan kirkkoherran viran hakijat_Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli (helsinginhiippakunta.fi)

Seurakuntaneuvosto odottaa tuomiokapitulilta lisätietoa prosessin jatkoaskelista.

Kirkko ja kaupunki -lehden uutisointi asiasta

* * *
Haagan seurakunta hakee uutta kirkkoherraa!

Paimenta kaipaavassa Haagan seurakunnassa on noin 13 000 jäsentä ja alueella asuvista 51,2 % kuuluu kirkkoon. Seurakunnassa on 26 palkattua työntekijää. Seurakuntamme strategian mukaisesti olemme kirkossa, maailmassa ja somessa. Haagan seurakunnan ominaispiirteisiin kuuluu avara hengellisyys ja avoimuus, vahva seurakuntalaisten osallisuus, laaja vapaaehtoistoiminta, hyvä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa sekä työalat ylittävä työote.

Jos innostuit, lue hakemisesta ja odotuksistamme tarkemmin tuomiokapitulin hakuilmoituksesta!


* * *

Seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulilta välillistä kirkkoherranvaalia, jossa seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran.

Seurakuntaneuvosto kävi kokouksessaan 28.2.2023 keskustelun kirkkoherran vaalin vaalitavasta ja päätti äänin 11 - 3 pyytää tuomiokapitulilta välillistä vaalia.

Pyynnön perusteluissa todettiin mm. että kyse on seurakunnan toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeästä esimiesvalinnasta. Välillisessä vaalissa seurakuntaneuvostolla on mahdollisuudet arvioida monipuolisesti hakijoiden taitoa esimerkiksi henkilöstö-, organisaatio- ja talousjohtamisen osalta ja teettää halutessaan valinnan tueksi soveltuvuusarviointeja.

Alustavan aikataulun mukaan kirkkoherran virka voisi tulla haettavaksi maaliskuussa ja valinta voitaisiin tehdä kesäkuussa.

Seurakuntaneuvosto määritteli myös Haagan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.

Seurakuntaneuvoston lausunto Haagan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista:

Haagan seurakunnassa on noin 13 000 jäsentä ja alueella asuvista 51,2 % kuuluu kirkkoon. Seurakunnassa on 26 palkattua työntekijää. Seurakunnan strategian mukaisesti olemme kirkossa, maailmassa ja somessa. Seurakunnan ominaispiirteisiin kuuluu avara hengellisyys ja avoimuus, vahva seurakuntalaisten osallisuus, laaja vapaaehtoistoiminta, hyvä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa sekä työalat ylittävä työote. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja henkilöstöä sekä vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudesta yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa.

Kirkkoherralta toivomme:

- syvää teologista ymmärrystä ja käsitystä kirkkomme uskosta sekä hengellistä johtajuutta

- selkeää näkemystä seurakunnan perustehtävästä tulevaisuuden haasteissa

- halua toimia kaikille avoimen, turvallisen ja yhdenvertaisuutta edistävän seurakunnan kasvoina sekä kykyä kuunnella ja toimia sillanrakentajana

- näkemystä ja rohkeutta johtaa seurakuntaa moniarvoisessa ja monikulttuurisessa kaupunkiympäristössä sekä kykyä soveltaa tätä Haagan seurakunnan strategiaan ja toimintaan

- osaamista ja halua toimia vastuullisissa henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävissä sekä hyviä esimiestaitoja

- kykyä luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia seurakuntalaisten aktiiviselle osallistumiselle

- erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja mukaan lukien sosiaalisen median hallintaa sekä taitoa verkostoitua eri toimijoiden kanssa

Lue lisää kokouksen pöytäkirjasta.

* * *

Haagan seurakuntaneuvosto sai kokouksessaan 13.2.2023 tiedoksi, että virkavapaalla oleva kirkkoherra Heikki Nenonen on irtisanoutunut virasta 1.6.2023 lukien. Seurakuntaneuvosto kiittää Heikkiä Haagan seurakunnan hyväksi tehdystä työstä sekä hyvästä yhteistyöstä seurakuntaneuvoston kanssa.

Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun uuden kirkkoherran valintaprosessista ja viran erityisistä tarpeista. Kirkkolain mukaisia vaalitapoja ovat ns. välitön vaali (äänioikeutetut seurakuntalaiset valitsevat kirkkoherran suorassa vaalissa) sekä välillinen vaali (seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran).

Seurakuntaneuvosto valitsi valmisteluryhmän valmistelemaan ehdotuksen vaalitavasta, rekrytoinnin aikataulusta sekä viran erityisistä tarpeista. Valmisteluryhmään kuuluvat seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Olli-Pekka Rantala sekä jäsenet Pauliina Alanko ja Pietari Jetsonen. Lisäksi valmisteluryhmän kokouksiin osallistuvat tuomiokapitulin nimeämä vaalin valmistelija, lääninrovasti Maika Vuori sekä Haagan seurakunnan pappi Mari Silin. Sihteerinä toimii tiedottaja Päivi Lipasti.

Seurakuntaneuvosto kokoontuu päättämään jatkoaskelista valmistelutyöryhmän esityksen pohjalta 28.2.2023.

Seurakuntaneuvoston keskustelussa korostettiin avoimuuden ja aktiivisen tiedottamisen merkitystä valintaprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätietoja: Olli-Pekka Rantala, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja

oprantala(at)gmail.com tai 050 344 3400