30.11. Onneksi olkoon: Antti, Atte, Antero, Andreas | Palaute
Koko Helsinki

Helsingin seurakuntayhtymä julkisti talouden tasapainottamisen keinot yhteisissä palveluissa

09.09.2022, 15:21 /  päivitetty 11.09.2022, 08:59
Helsingin seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen muutosneuvottelujen tulokset ovat valmiit: osa palveluista loppuu tai niitä supistetaan, osaan haetaan monipuolisuutta organisoimalla asiat uudella tavalla. Leikkausten lisäksi talouspäätöksillä haetaan eväitä kasvuun. Tavoitteena on saavuttaa kestäviä ratkaisuja, joissa keskeistä on toiminta helsinkiläisten parhaaksi.
Tuomiokirkko ja Helsinki

Helsingin seurakuntayhtymä kertoi aiemmin tänään taloutensa tasapainottamisen isot linjat. Yhteisten palvelujen toimintakatetta leikataan 4,8 miljoonalla eurolla kolmen seuraavan vuoden aikana, mihin sisältyy noin 45 henkilötyövuoden vähentäminen. Yhteensä yhteinen kirkkoneuvosto päätti torstaina 8.9. lähes 30 toimenpidekokonaisuudesta.

Näistä toimenpiteistä on päivän aikana viestitty koko yhteisten palvelujen henkilöstölle. Työntekijöihin, joiden työsuhteisiin tulee muutoksia tuotannollisin ja taloudellisin perustein, on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä. Muutosneuvottelut ja nyt tehdyt päätökset eivät koskeneet helsinkiläisseurakuntien työntekijöitä vaan nimenomaan yhteisiä palveluita.

”Yhtymän taloustilannetta haastavat rakenteellinen alijäämä, merkittävän kiinteistömassan huomattava korjausvelka sekä tulevina vuosina pienevät verotulot”, kertoo yhtymänjohtaja Juha Rintamäki säästöohjelman taustoista.

Seurakuntayhtymä suunnittelee vähentävänsä tilojen ja kiinteistöjen määrää yhteensä 40 000 kerrosneliömetriä vuoteen 2030 mennessä. Kiinteistöistä luopumiset painottuvat kuluvan vuosikymmenen jälkimmäiselle puoliskolle. Suurin osa nyt tehdyistä päätöksistä näkyy kuitenkin jo ensi vuoden budjetissa ja työn organisoinnissa.

”Pyrimme turvaamaan seurakuntien ja yhteisten palvelujen kyvyn vastata vauhdikkaasti muuttuvan ja urbaanin toimintaympäristön haasteisiin – ja samalla pitää mielessä kirkkaana toimintamme varsinaisen ytimen. Vahvistamme toivoa ja elämme tavalla, joka huomio lähimmäiset ja koko luomakunnan.”

”Teemme seurakunnallista työtä yhä vahvemmin helsinkiläisten tarpeista lähtien ja yhdessä eri kumppaneiden kanssa. Kasvu vaatii myös rauhaa keskittyä uuteen: kun karsimme ja organisoidumme kerralla riittävän rohkeasti, emme joudu vähän väliä säästämään sieltä ja täältä”, Rintamäki perustelee.

Viisi periaatetta säästöpäätösten pohjalla

Osa säästöistä saadaan karsimalla tehtäviä, joita muut voivat hoitaa tai rahoittaa. Esimerkiksi Kampin kappelin toimintamallia muutetaan, puhelinvaihde lakkautetaan sekä tiettyjä avustuksia ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien määrärahoja leikataan.

Helsinkiläisille ja pääkaupunkiseudun asukkaille kohdennetut palvelut ovat ensisijaisia. Muun muassa neuvottelut valtakunnallisesti ilmestyvän Kyrkpressen-lehden tilaussopimuksesta käynnistetään, samoin valmistelut Palvelevasta puhelimesta luopumiseksi.

Seurakuntalaisten osaamista ja mielenkiintoa hyödynnetään aiempaa enemmän. Seurakuntapalvelut-tiimiä kehitetään ja tapahtumasuunnittelussa ja -tuotannossa keskitytään kokonaisuuksiin, joilla on tutkitusti vaikutusta kaupunkilaisten parissa.

”Sisäisillä rahansiirroilla haetaan ohjausvaikutusta. Sisäisiä vuokria olemme jo täsmentäneet, ja ulkoisia vuokratuottoja pyritään kasvattamaan. Kiinteistöjen luopumis- ja vuokrausprosesseja nopeutetaan”, Rintamäki sanoo.

Kiinteistöistä ensimmäisinä menevät myyntiin muun muassa Hakavuoren kirkko, Kivisaaren kesäkoti ja Kellokosken juhlatalo. Seurakunnat ja yhteiset palvelut hakevat synergioita muun muassa yhteisillä viestinnän työntekijöillä.

Kirkkoa käsitellään jatkossa aiempaa enemmän kokonaisuutena taloudessa ja organisoitumisessa. Tämä periaate näkyy laajasti eri säästökohteissa, jotka ulottuvat muun muassa palveluyksiköiden ja -tiimien muutoksista laskutusten kehittämiseen, erityisnuorisotyön viemiseen lähemmäksi seurakuntia, hinnastojen päivittämisiin, hallinnon kokouskäytäntöjen tehostamiseen ja vaikkapa ICT-laitteiden vuokrauksiin.

”Helsinkiläisille tärkeistä hautausmaista huolehtivat työntekijät kootaan yhteen yksikköön työnsuunnittelun joustavuuden ja liikkuvuuden lisäämiseksi. Samalla hyödymme ammattilaisten vahvasta osaamisesta eri toimipisteiden välillä. Myös keskusrekisterin työtä tehostetaan”, Rintamäki nostaa esimerkeiksi.

Yhteensä noin 300 työntekijän tehtävänkuvassa, organisaatioyksikössä ja/tai palvelusuhteen ehdoissa tapahtuu muutoksia.

Yhteiskuntavastuusta huolehditaan tinkimättömästi

Muutokset koskevat kipeimmin niitä, joiden palvelussuhde irtisanotaan. Osalle työnsä menettävistä pystytään tällä tietoa tarjoamaan uusia tehtäviä. Myös eläkeratkaisut, määräaikaisten palvelussuhteiden päättymiset sekä virkojen ja tehtävien täyttämättä jättäminen vähentää henkilöstön määrää. Henkilötyövuosina vähennys on kokonaisuudessaan noin 45.

”Lähtökohtamme on kantaa vastuuta nyt irtisanotuista työntekijöistämme ja heidän tulevaisuudestaan mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Tukitoimemme ovat laajat ja konkreettiset”, henkilöstöjohtaja Riitta Kajander sanoo.

”Tukiin kuuluvat muun muassa kattava valmennusohjelma työnhakuun, työllistymisvapaat, työterveyshuollon palvelut, tuettu siirtymä työsuhdeasunnoissa markkinavuokraan sekä tietyt joustot ja pidennetyt siirtymät henkilöstöetuuksissa.”

Yksityiskohtaisemmat tiedot yhteiskuntavastuun toteuttamisesta, säästöohjelman strategisista taustoista sekä konkreettiset päätökset säästö- ja kehityskohteista löytyvät Yhteisen kirkkoneuvoston lopullisesta päätösdokumentista. Päätösdokumentti (pdf).

Yhteisten palvelujen tehtäviin kuuluu tuki- ja asiakaspalvelun tarjoaminen seurakuntien jäsenille ja muille helsinkiläisille sekä yhtymän muodostaville seurakunnille. Kaupunkilaisille tutuimpia palveluja ovat esimerkiksi virkatodistuksia tarjoava keskusrekisteri, hautausmaat ja hautapalvelut, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito. Sisäiset tukipalvelut liittyvät muun muassa kiinteistöihin, henkilöstö- ja taloushallintoon sekä muiden yhteisesti sovittujen tehtävien hoitamiseen.