02.03. Onneksi olkoon: Virve, Fanni, Virva, Fiona | Palaute
Koko Helsinki

Jäsenmäärä väheni aiempaa maltillisemmin vuonna 2023: 26-vuotiaat ovat ev.lut. kirkon suurin ikäluokka Helsingissä

Seurakunnat

30.01.2024, 10:59
Helsingin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2023 lopussa noin 310 000 jäsentä. Edellisestä vuodesta jäsenmäärä on vähentynyt hieman alle 5 000 henkilöllä. Kirkkoon kuuluu nyt 46,0 prosenttia kaupungin asukkaista. Jäsenmäärä väheni aiempaa maltillisemmin vuonna 2023.
26-vuotiaat ovat kirkon suurin ikäluokka Helsingissä

Helsingin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2023 lopussa 310 515 jäsentä. Kirkkoon kuuluu nyt 46,0 prosenttia kaupungin asukkaista.

Vuoden 2023 aikana Helsingin seurakuntien jäsenmäärä väheni 4 931 henkilöllä eli 1,6 prosenttia. Edellisenä vuonna jäsenmäärän vähennys oli 2,1 prosenttia, lähes 2 000 henkeä enemmän kuin nyt. Seurakuntien jäsenmääriin vaikuttavat kasteet, kuolemat (3 971), kirkkoon liittymiset (1 856 vähintään yksivuotiasta) ja kirkosta erot (6 828) sekä kirkon jäsenten muuttoliike.

Helsingissä kastettiin vuonna 2023 alle yksivuotiaita lapsia yhteensä 2 339, mikä on 124 kastettua lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkkoon kuuluvien helsinkiläisvanhempien tai -vanhemman lapsista noin 75 prosenttia kastetaan vauvana.

Rippikoulu yhdistää ikäluokkaa

Ikävuosikymmeniin pilkottuna selvästi suurin kirkkoon kuuluvien ikäryhmä Helsingissä ovat 20–29-vuotiaat (noin 46 500 jäsentä). Suurin ikäluokka ovat 26-vuotiaat. Toisiksi eniten on 30–39-vuotiaita. Näiden ns. z-sukupolven ja millenniaalien johdosta Helsingin seurakuntien jäsenten ikäjakauma poikkeaa merkittävästi koko Suomen ev.lut. kirkon tilastoista.

Kirkon jäsenyys on valtavirtaa edelleen yli 60-vuotiaiden (jäsenprosentti 61) ja toisaalta 10–19-vuotiaiden (jäsenprosentti 52) helsinkiläisten ikäryhmissä. Suhteessa vähiten jäseniä on 30–39-vuotiaiden joukossa: heistä noin 33 prosenttia on evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Yksi selittävä tekijä on se, että tässä ikäryhmässä muiden kuin kotimaisia kieliä puhuvien osuus on kaikkein suurin.

”Huomionarvoista on myös se, että kaikkein nuorimmasta ikäryhmästä eli alle 10-vuotiaista noin 39 prosenttia kuuluu kirkkoon. Helsinkiläisistä pikkulapsista ja alakoululaista noin neljänneksen kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi”, seurakuntayhtymän tilastoasiantuntija Aki Niemi sanoo.

”Yli 3 200 vuonna 2008 syntynyttä helsinkiläisnuorta kävi rippikoulun ja konfirmoitiin viime vuonna. Kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista helsinkiläisistä tämä on 91 prosenttia, kaupungin koko ikäluokasta 52 prosenttia.”

Oulunkylässä kasvu Suomen kärkiluokkaa

Yksittäisten seurakuntien absoluuttiseen jäsenmäärään vaikuttaa myös maan sisäinen ja kaupunginosien välinen muuttoliike. Viime vuonna uudisrakentamisen vaikutus näkyi etenkin Oulunkylän seurakunnassa. Sen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana yli 600 jäsenellä, ja valtakunnallisestikin katsottuna prosentuaalinen kasvu oli siellä kärkiluokkaa.

Helsingissä oli tarkasteluvuonna 16 suomenkielistä seurakuntaa: niiden jäsenmäärä oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 288 562. Pakilan seurakunnan kirkkoonkuulumisprosentti (64,0 %) on Helsingin kaikista seurakunnista korkein. Suomenkielisten seurakuntien alueella asuvien lukumäärään lasketaan henkilöt, joiden äidinkieli on suomi, saame tai jokin ei-pohjoismainen kieli.

Helsingin ruotsinkielisiin seurakuntiin kuului vuoden 2023 lopussa jäsenenä 21 953 helsinkiläistä. Kolmesta seurakunnasta korkein kirkkoonkuulumisprosentti (63,6 %) on itäisen Helsingin Matteuksessa (Matteus församling). Ruotsinkielisten seurakuntien alueella asuvaksi väestöksi lasketaan ne helsinkiläiset, jotka puhuvat äidinkielenään ruotsia, norjaa, tanskaa tai islantia.

Uusi strategia huomioi monikielisyyden

56 prosenttia suomenkielisistä ja 60 prosenttia ruotsinkielisistä helsinkiläisistä kuuluu jäsenenä Helsingin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin. Kotimaisia äidinkieliä puhuvista naisista kirkon jäseniä on Helsingissä 60 prosenttia, miehistä vastaavasti 52 prosenttia.

Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvista helsinkiläisistä vain 2,6 prosenttia kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kaupungissa näitä ns. vieraskielisiä asukkaita on hieman yli 130 000, ja heistä Helsingin ev.-lut. seurakuntien jäseniä on noin 3 400. Muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin kuuluu luonnollisesti tätä paljon suurempi joukko. Helsingin seurakunnissa tehdään englannin-, viron-, venäjän-, kiinan- ja arabiankielistä työtä.

Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden uunituore strategia kiinnittää erityistä huomiota nuoriin aikuisiin ja muihin kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuviin helsinkiläisiin.

Lisätietoja: tilastoasiantuntija Aki Niemi, p. 09 2340 2222