30.05. Onneksi olkoon: Pasi | Palaute
Koko Helsinki

Sinustako Roihuvuoren seurakunnan luottamushenkilö?

01.04.2022, 00:47 /  päivitetty 24.08.2022, 11:45
Kiinnostaisiko sinua vaikuttaa alueemme ihmisten elämään? Haluatko olla mukana päättämässä seurakuntaamme koskevista asioista? Asetu rohkeasti ehdolle seurakuntavaaleissa, tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt.
Teksti Seurakuntavaalit 2022 Roihuvuoren seurakunnassa. Vaali-ilmeen mukainen punaoranssisävyinen pohja.

Seurakuntavaaleissa 20.11.2022 valitaan Roihuvuoren seurakuntaan ja Helsingin seurakuntien johtoon uudet luottamushenkilöt. Äänioikeutettuja ovat 16-vuotiaat seurakunnan jäsenet. Luottamushenkilöt päättävät seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä seurakunnan työntekijävalinnoista. Luottamushenkilöt valitsevat myös maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on koko kirkon korkein päättävä elin.

Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokasasettelu on alkanut ja päättyy 15.9.2022. 

Mistä luottamushenkilöt päättävät?

Seurakuntavaaleissa valitaan Roihuvuoren seurakuntaneuvostoon nelivuotiskaudelle 14 jäsentä. Seurakuntaneuvosto kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja pitää 2–3 iltakoulua.

Roihuvuoren seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa Roihuvuoren seurakuntaa, jonka alueeseen lukeutuvat Roihuvuoren lisäksi Marjaniemi, Tammisalo ja koko Laajasalo. Alueella asuu noin 34 000 ihmistä, joista noin 17 600 on seurakunnan jäseniä. Vakituisia työntekijöitä on 30, tuntityöntekijöitä muutamia ja satoja vapaaehtoisia.

Roihuvuoren seurakunta on evankelis-luterilainen yhteisö, joka toimii aktiivisesti alueensa parhaaksi. Se tekee monipuolisesti yhteistyötä alueensa järjestöjen, seurojen ja koulujen kanssa. Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa seurakunnassa ja mukana suunnittelemassa sen toimintaa. Roihuvuoren seurakunta toimii kristillisestä arvopohjasta ja vakaumuksesta käsin, jonka keskiössä ovat usko, toivo ja rakkaus.

Seurakuntaneuvostolla on merkittävä rooli siinä, miltä tulevaisuuden kirkko ja seurakunta näyttävät. Kirkon resurssien pienentyessä korostuu hyvä ja viisas päätöksenteko entisestään. Miten esimerkiksi turvata riittävät tilat ja työntekijävoima? Mihin olemassa olevat resurssit kannattaa kohdentaa ja mikä olisi sellaista, mistä voisi luopua? Tämän tyyppisiin kysymyksiin voi vaikuttaa paikallisten seurakuntien neuvostoissa sekä Helsingin seurakuntien kirkkovaltuustossa.

Roihuvuoren seurakuntaneuvosto päättää muun muassa:


 • talousarviosta ja hyväksyy toimintasuunnitelman
 • seurakunnan strategiasta ja toiminnan painotuksista
 • työntekijävalinnoista
 • seurakunnan käyttämistä tiloista
 • erilaisista projekteista

Seurakuntavaaleissa valitaan samalla jäsenet Helsingin seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon. Helsingissä on yhteensä 21 seurakuntaa, joiden taloutta, kiinteistötoimea ja yhteistä työtä esimerkiksi sairaaloissa, perheneuvonnassa, hautausmailla ja oppilaitoksissa johdetaan yhteisin voimin Helsingin seurakuntayhtymästä.

Yhteiseen kirkkovaltuustoon kuuluu 91 jäsentä eri puolilta Helsinkiä. Viisi heistä valitaan Roihuvuoren seurakunnasta.

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päättää:

 • kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista
 • seurakunnille jaettavien määrärahojen jakoperusteista
 • Helsingin seurakuntien yhteisestä strategiasta ja toiminnan painotuksista
 • rakennushankkeista 
 • avustuksista
 • monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista
 • yhteisen kirkkoneuvoston eli valmistelevan elimen kokoonpanosta

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Miten asettua ehdolle

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022. Jos et ole kirkon jäsen, mutta ehdokkuus seurakuntavaaleissa kiinnostaa, liity kirkkoon ajoissa.

Ehdokkaaksi voi asettua liittymällä jo olemassa olevan valitsijayhdistyksen ehdokaslistalle. Voit perustaa myös itse valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 seurakunnan äänioikeutettua jäsentä. Valitsijayhdistys voi sitten asettaa omia ehdokkaitaan sekä seurakuntaneuvoston että kirkkovaltuuston vaaleihin.

Monien ehdokaslistojen taustalla on herätysliike, poliittinen puolue, asuinalue tai yhteinen näkemys, kuten kirkon uudistus, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman vahvistaminen kirkossa.

Jos haluat perustaa oman valitsijayhdistyksen, voit tulostaa tästä tarvittavat asiakirjat. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on toimitettava seurakuntatoimistoon Laajasalon kirkolle, Reposalmentie 13, viimeistään 15.9.2022 klo 16.

Lisätietoa

Valtakunnallinen vaalisivusto äänestäjille ja ehdokkaille: seurakuntavaalit.fi

Helsingin seurakuntien vaalisivusto

Lisätietoa seurakuntavaaleista Roihuvuoren seurakunnassa saat Anja Nurmiselta, anja.nurminen@evl.fi, p. 050 409 3036.

Roihuvuoren seurakunnan valitsijayhdistykset

Valitsijayhdistyksistä seuraavat ovat jo ilmoittaneet olevansa mukana tulevissa vaaleissa. Lue heidän tavoitteistaan ja valitse omasi!

Kasvun puolesta

 • Seurakunta välittää rohkeasti Jumalan rakkautta
 • Seurakunta tarjoaa apua ja tukea niitä tarvitseville
 • Seurakunta on lasten ja nuorten puolella

Toivomme mukaan kaikenikäisiä ehdokkaita koko seurakunnan alueelta, joten ole rohkeasti yhteydessä!

Yhteyshenkilö: Jaakko Niiles, jaakko.niiles@gmail.com, p. 050 577 2865.

Yleisliberaali valitsijayhdistys Yli kaikkien rajojen

Tavoitteemme seurakuntaneuvostoon

Rakennamme seurakuntaa

 • joka edistää yhdenvertaisuutta ja on kaikille avoin sekä syrjinnästä vapaa;
 • toteuttaa lähimmäisenrakkautta ja tukee heikossa asemassa olevia niin seurakunnan alueella kuin kansainvälisenkin työn kautta maailmalla;
 • toimii ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti;
 • toimii päätöksenteossa läpinäkyvästi ja avoimesti:
 • antaa seurakuntalaisille tilaa vaikuttaa sekä suunnitella ja toteuttaa toimintaa.

Tavoitteemme seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon

Rakennamme seurakuntayhtymää, joka

 • hoitaa tehokkaasti seurakuntien yhteistä työtä ja luo paikallisseurakunnille hyvät toimintamahdollisuudet;
 • edistää yhdenvertaisuutta ja on kaikille avoin sekä syrjinnästä vapaa
 • toteuttaa lähimmäisenrakkautta ja tukee heikossa asemassa olevia niin Helsingissä kuin kansainvälisenkin työn kautta maailmalla.
 • toimii ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti;
 • toimii päätöksenteossa läpinäkyvästi ja avoimesti.

Yhteyshenkilö: Minna Havunen, mm.havunen@gmail.com