01.07. Onneksi olkoon: Aaro, Aaron | Palaute
Koko Helsinki

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Helsingin seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa

Seurakuntayhtymä

22.06.2022, 15:34
Helsingin seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa käydyt yhteistoimintaneuvottelut on saatettu loppuun joitakin teknisiä tarkistuksia lukuun ottamatta. Mitään merkittäviä isoja kokonaisuuksia ei ole enää avoinna. Neuvottelut käytiin taloudellisilla, tuotannollisilla ja toiminnallisista muutoksista johtuvien syiden perusteilla.

Yhteisten palveluiden arvioitu säästötarve vuoteen 2025 mennessä on noin 4,8 miljoonaa euroa, josta noin 1,0 miljoonaa euroa pyritään toteuttamaan kustannussäästöin ja 300 000 euroa toimintatuottoja lisäämällä. Neuvottelujen ja niiden jälkeen tehtävien päätöksien tavoitteena on löytää keinot saada 3,5 miljoonan euron säästöt rakenteellisilla ja muilla ratkaisuilla.

– Yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluita on käyty hyvässä yhteishengen ilmapiirissä. Kaikilta osin yksimielisyyttä ei saavutettu. Neuvotteluiden sisällöt eivät ole vielä julkisia. Ne tulevat julkiseksi vasta työnantajapäätöksen myötä aikaisintaan syyskuussa, kun yhteinen kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto päättävät asiasta, seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki sanoo. 

Yhteistyötoimikunnassa neuvoteltiin mm. mahdollisista toimintojen yhdistämisistä, työnjaon tarkastelusta, organisaatio- ja palvelurakenteen muutoksista, tehtäväkuva- ja virantoimitusvelvollisuuden muutoksista, lomautuksista, osa-aikaistamisista, nimikemuutoksista, tehtäväsiirroista sekä näiden mahdollisista mukanaan tuomista henkilövaikutuksista.

Yhteistoimintaneuvotteluita koskeviin kysymyksiin vastaa seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki.

Juha Rintamäki, seurakuntayhtymän johtaja, juha.rintamaki@evl.fi, p. 050 593 1944

-----

Helsingin seurakuntayhtymä on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa – Kirkko Helsingissä. Helsingin seurakuntayhtymä muodostuu 20 toiminnallisesti itsenäisestä seurakunnasta, 17 suomenkielisestä ja kolmesta ruotsinkielisestä ev.-lut. seurakunnasta sekä yhtymän yhteisistä palveluyksiköistä.

Helsingin seurakuntayhtymässä on noin 1200 työntekijää. Helsingin seurakunnissa on noin 330 000 jäsentä.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden yksiköt hoitavat muun muassa seurakuntien talous-, henkilöstö-, jäsenrekisteriasioita, yhtymän yhteistä hallintoa, kiinteistöjä, hautausmaita ja viestintää. Yhteisiin palveluihin kuuluu myös seurakuntien yhteisiä palveluita kuten perheneuvontaa, kasvatusta, oppilaitostyötä, erityisdiakoniaa, sairaalasielunhoitoa, vapaaehtoistoimintaa sekä erityisryhmien toimintoja.