18.02. Onneksi olkoon: Kaino | Palaute | På svenska | In English

Koko Helsinki

Hallinto ja organisaatio

Naytä kaikki sisältö tästä aiheesta

Yhteystiedot

Seurakuntien talo

p. 09 23400

Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki

Facebook Twitter Lähetä palautetta

Palveleva puhelin

p. 0400 22 11 80

Palvelevan puhelimen päivystysajat ovat koko Suomessa su–to klo 18–01, pe ja la 18–03
kirkonkeskusteluapua.fi

Virkatodistustilaukset

Keskusrekisterin virkatodistuspalvelut
Kolmas linja 22 ma-to 9-15
p. 09 2340 5000 arkisin 9-15

Virkatodistustilauslomake Liity kirkkoon

Yhteiset yksiköt

Hallinto-osasto hoitaa henkilöstöhallintoa ja raha-asioita sekä seurakuntayhtymän tietohallintoa. Lue lisää, mihin Helsingin seurakuntien rahat käytetään.

Keskusrekisterin tehtävänä on huolehtia jäsenrekisteritiedoista. Siellä palvellaan virkatodistus- ja sukuselvitysasioissa sekä laaditaan tilastoja jäsenmääristä.

Kiinteistöosasto vastaa rakennuksista, leirikeskuksista ja muusta kiinteästä omaisuudesta.

Ympäristö- ja hautaustoimi vastaa hautausmaiden hallinnosta, suunnittelusta, hautaustoimen asiakaspalvelusta, Kirkon ympäristödiplomin mukaisten ympäristöasioiden kehittämisestä ja koordinoimisesta sekä hautainhoitorahaston hautausmailla tapahtuvasta toiminnasta.

Yhteisessä seurakuntatyössä hoidetaan ja koordinoidaan seurakuntien yhteisiä palveluita kuten perheneuvontaa, sairaalasielunhoitoa, kasvatusta, erityisdiakoniaa, oppilaitostyötä, vapaaehtoistoimintaa sekä erityisryhmien toimintoja.

Viestintä palvelee seurakuntalaisia ja muita yksityisiä ihmisiä, mediaa ja erilaisia yhteisöjä sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä.

Sisäinen tarkastus on oma, erillinen yksikkönsä, ja vastaa toiminnastaan suoraan luottamuselimille.

Kirkko ja kaupunki‍